Polityka prywatności

 

Mając na uwadze Państwa prywatność, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), pragnę Państwa poinformować w jaki sposób wykorzystywane są Państwa dane osobowe, kto jest ich administratorem oraz podmiotem przetwarzającym dane. W niniejszym dokumencie będą Państwo określani mianem „Użytkowników Serwisu”.

 

 1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej: „Administrator”) jest Marek Pitucha prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Praktyka Lekarska Marek Pitucha” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Włodarzewska 67, 02-384 Warszawa, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7132282565, REGON: 147312004, prowadzącą stronę internetową pod adresem: drpitucha.com
 2. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników Serwisu przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez odpowiednie zabezpieczenia systemowe i techniczne.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przechowywane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zakresie niezbędnym do przetwarzania w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być również:
  – podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. sądy lub organy administracji publicznej, organy państwowe,
  – podmioty świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne,
  – biura rachunkowe świadczące usługi finansowo-księgowe,
  – kancelarie prawne świadczące usługi doradztwa prawnego,
 5. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być pozyskiwane oraz gromadzone w następujący sposób:
  – informacje o komputerze, w tym o adresie IP, lokalizacji geograficznej, typie i wersji przeglądarki oraz systemie operacyjnym;
  – informacje o wizytach i korzystaniu z witryny drpitucha.com przez Użytkowników Serwisu; w tym źródło odesłań, długość wizyt, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
  – informacje o adresie e-mail Użytkowników Serwisu;
  – informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną (e-mail/SMS) lub za pośrednictwem strony internetowej www.drpitucha.com.
 6. Powyższy zapis obejmuję również informację mające na celu działania promocyjne działalności „Praktyka Lekarska Marek Pitucha”, za pośrednictwem środków takich jak poczta elektroniczna;
 7. Informujemy, iż w razie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej/SMS jako nadawca wiadomości w sposób bezpośredni przekazujesz nam swoje dane osobowe, w takim przypadku zainicjowanie kontaktu stanowi wyrażenie przez Użytkownika Serwisu zgody;
 8. „Praktyka Lekarska Marek Pitucha” zastrzega możliwość rozpowszechnienia zdjęć lub obrazów za pośrednictwem witryny: drpitucha.comoraz portali społecznościowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu związanych z działalnością Praktyki Lekarskiej Marka Pituchy;
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez poinformowanie Administratora za pomocą adresu e-mail: kontakt@dr.pitucha.com
 10. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji czy Administrator przetwarza dane zgodnie z ich celem;
 11. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 12. Użytkownikom przysługuje prawo do bycia zapomnianym – całkowitego usunięcia danych, w tym celu Użytkownicy Serwisu powinni zwrócić się do Administratora poprzez adres mailowy: kontakt@dr.pitucha.com
 13. Dane osobowe Użytkowników Serwisu uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody;
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wypełnienia obowiązku informacyjnego oraz innych na nim spoczywających, w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości oszustwa i podszycia się pod Użytkownika;
 15. Administrator oświadcza, że nie stosuje mechanizmów polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji;
 16. Użytkownicy są uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia powyższych zasad przetwarzania;

Polityka Cookies 

 

Ochrona Prywatności Użytkowników Serwisu niniejszej strony internetowej ma niebywałe znaczenie dla zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa jej odwiedzających. Poniżej przedstawiamy Państwu Politykę Prywatności określającą zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika Serwisu, za pomocą plików Cookies, mających na celu między innymi realizację usług świadczonych drogą elektroniczną przez „Praktyka Lekarska Marek Pitucha” z siedzibą w Warszawie.

 

Słownik pojęć
 

 1. Administrator – oznacza Marka Pituchę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Praktyka Lekarska Marek Pitucha” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Włodarzewska 67, 02-384 Warszawa, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7132282565, REGON: 147312004, prowadzącą stronę internetową pod adresem: drpitucha.com, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika Serwisu. 
 2. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 3. Cookies – (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 4. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 
 5. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 
 6. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie drpitucha.pl
 7. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu. 

 

Rodzaje plików Cookies 
 

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: 
 3. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia Serwisu. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika Serwisu. 
 4. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika Serwisu. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika Serwisu.
 5. Użytkownik Serwisu ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Cele wykorzystywania plików Cookies
 

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do: 
  – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  – rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 
  – zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, 
  – rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  – zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika Serwisu i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik Serwisu.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w serwisie, a w szczególności do: 
  – poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  – optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora. 
 3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do: 
  – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
  – poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników Serwisu na strony internetowe Serwisu. 
 4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji. 
 5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 
 6. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich. 
 7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Google, Facebook, Instagram.  

 

Przechowywanie i dostęp do plików Cookies.

 

 1. Użytkownik Serwisu ma możliwość samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. 

 

Logi serwera
 

 1. Dane podlegające logowaniu w warstwie serwerowej, wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  – czas nadejścia zapytania,
  – czas wysłania odpowiedzi,
  – nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  – adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika Serwisu (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  – informacje o przeglądarce użytkownika,
  – informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.